นางสาวฉัตรสุดา  รอบคอบ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 

ข้อมูลสถิติ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

งานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 15:58

 

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
จังหวัดราชบุรี  โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และคณะทำงานจัดงานวันคนพิการจังหวัดราชบุรี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ประมาณ ๑,๖๐๐ กว่าคน ประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรคนพิการ และจิตอาสา ( อพม. )  และสภาเด็กจังหวัดราชบุรี กิจกรรมประกอบด้วย
๑. การจัดบริการเกี่ยวกับส่งเสริมสิทธิคนพิการจากหน่วยต่าง ๆ ได้แก่ พม.ราชบุรี สาธารณจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดหาคนจังหวัด แรงงานจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ สภาทนายความจังหวัด และองค์กรคนพิการ
๒. มอบช่อดอกไม้แก่แสดงความยินดีกับนายสุรเดช ยาแก้ว คนพิการต้นแบบประจำปี ๒๕๖๐
๓.การมอบรถสามล้อโยก และรถเข็นคนพิการ ๒๕ คัน ( สนง.พมจ./สโมสรโรตารี่พลอยราชบุรี และผู้มีอุปการะคุณ )
๔.มอบเงินสงเคระห์คนพิการ ๖๓ ราย (กาชาดจังหวัด/สนง.พมจ./ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง)
๕. การแสดงของเด็กพิการ ๒ ชุด และการแสดงศิลปินวง S2S ( พม. &ศูนย์การศึกษาพิเศษ )
๖.การฝึกอาชีพระยะสั้น พวงมาลัยกระดาษทิชชู / ทำแซนวิส จาก กศน.จอมบึง
๗.บริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จากสมาคมคนพิการจังหวัดฯ
๘.บริการนวดแผนไทยจากสมาคมคนตาบอดราชบุรีและตัดผมฟรีจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ
๙.การจับสลากของขวัญ ๑,๒๐๐ ชิ้น ได้รับการสนับสนุนจาก สถานประกอบการในจังหวัดราชบุรี หอการค้า สภาอุตสหกรรมจังหวัด ศิษย์เก่ารามคำแหง สมาคมคนตาบอดจังหวัดราชบุรี นักการเมืองท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ฯลฯ ( ตามเอกสารแนบ )
๑๐.อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( อพม. ) และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรีเป็นจิตอาสาให้บริการและดูแลผู้พิการ
ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ( นายชยาวุธ จันทร) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพม. อบจ.ราชบุรี และทุกภาคส่วนที่สนับสนุนและร่วมจัดงาน
page271260
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดราชบุรี  โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และคณะทำงานจัดงานวันคนพิการจังหวัดราชบุรี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ประมาณ ๑,๖๐๐ กว่าคน ประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรคนพิการ และจิตอาสา ( อพม. )  และสภาเด็กจังหวัดราชบุรี กิจกรรมประกอบด้วย     
๑. การจัดบริการเกี่ยวกับส่งเสริมสิทธิคนพิการจากหน่วยต่าง ๆ ได้แก่ พม.ราชบุรี สาธารณจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดหาคนจังหวัด แรงงานจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ สภาทนายความจังหวัด และองค์กรคนพิการ   
๒. มอบช่อดอกไม้แก่แสดงความยินดีกับนายสุรเดช ยาแก้ว คนพิการต้นแบบประจำปี ๒๕๖๐ 
๓.การมอบรถสามล้อโยก และรถเข็นคนพิการ ๒๕ คัน ( สนง.พมจ./สโมสรโรตารี่พลอยราชบุรี และผู้มีอุปการะคุณ ) 
๔.มอบเงินสงเคระห์คนพิการ ๖๓ ราย (กาชาดจังหวัด/สนง.พมจ./ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง)   
๕. การแสดงของเด็กพิการ ๒ ชุด และการแสดงศิลปินวง S2S ( พม. &ศูนย์การศึกษาพิเศษ )   
๖.การฝึกอาชีพระยะสั้น พวงมาลัยกระดาษทิชชู / ทำแซนวิส จาก กศน.จอมบึง
๗.บริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จากสมาคมคนพิการจังหวัดฯ
๘.บริการนวดแผนไทยจากสมาคมคนตาบอดราชบุรีและตัดผมฟรีจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ    
๙.การจับสลากของขวัญ ๑,๒๐๐ ชิ้น ได้รับการสนับสนุนจาก สถานประกอบการในจังหวัดราชบุรี หอการค้า สภาอุตสหกรรมจังหวัด ศิษย์เก่ารามคำแหง สมาคมคนตาบอดจังหวัดราชบุรี นักการเมืองท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ฯลฯ ( ตามเอกสารแนบ )   
๑๐.อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( อพม. ) และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรีเป็นจิตอาสาให้บริการและดูแลผู้พิการ
ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ( นายชยาวุธ จันทร) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพม. อบจ.ราชบุรี และทุกภาคส่วนที่สนับสนุนและร่วมจัดงาน

 

LAST_UPDATED2
 
งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 04 ธันวาคม 2017 09:55

page211160

วันที่ 21 พฤศจิกายน  2560 นายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้  นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี (อพม.) และเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมถวายเป็นราชกุศล แด่ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยการออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่นำบริการต่าง ๆ บริการประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย :

1. การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2. การประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น

3. การออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่เพื่อนำบริการต่างๆ

บริการประชาชน

 
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 15 ปี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2017 15:59

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 15 ปี นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พมจ.รบ นำทีม ONE HOME RATCHABURI ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ และคนพิการ ณ บริเวณลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ

page31060

LAST_UPDATED2
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 07 สิงหาคม 2017 15:19

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.ร่วมพิธีทางศาสนา ๕ ศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

page280760

LAST_UPDATED2
 
ร่วมมอบทุนการศึกษา ซึ่งได้รับทุนของสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 04 สิงหาคม 2017 14:38

วันที่ 21 กค 2560 เวลา 14.00 น. นางกุลทรัพย์  ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ร่วมมอบทุนการศึกษาให้ นางสาวฟารีดา ศิลาเลข ซึ่งได้รับทุนของสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนนารีวิทยา ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ได้มอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

page2107601

LAST_UPDATED2
 
More Articles...
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
infor

c496cefc-3d14-49da-afe2-4c40f4a5de08_facee-e1452899587866

banner-ebooks_pmj

new ngob

new_judjang_

csrlogo1

กุมภาพันธ์ 2018
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

แสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็น

การบริการของหน่วยงาน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้159
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6609
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้13347
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว25191
mod_vvisit_counterเดือนนี้68276
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว132991
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด8725359

Online (20 minutes ago): 85
Your IP: 54.226.76.27
,
Today: ก.พ. 19, 2018

ขณะนี้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 83 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข่าวประกาศ