จัดซื้อ - จัดจ้าง
Home

logo-rb

การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอบ้านคา

การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอบ้านคา

        จังหวัดราชบุรี ได้เกิดพายุฤดูร้อนและฝนตกหนักพัดถล่มในพื้นที่อำเภอบ้านคา (ต.หนองพันจันทร์ และ ต.บ้านคา) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มีครอบครัวผู้ประสบปัญหา กว่า 50 หลัง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ผู้แทนกองพลพัฒนาที่ 1 จังหวัดราชบุรี นายก อบต.หนองพันจันทร์ รองนายก อบต.บ้านคา ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองพันจันทร์ (ออมบุญวันละบาท)     โดยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้
        1. เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งแจ้งความห่วงใยจากรัฐบาล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ท่าน รมต./ท่านปลัด) ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
        2. มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จำนวน 47 ราย ๆ ละ 1,000 บาท
        3. ดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน ผู้พิการที่ประสบภัย โดยร่วมกับนายก อบต.หนองพันจันทร์ และนายอำเภอบ้านคา จำนวน 2 ราย
        4. ประสานงานกับกองทุนสวัสดิการชุมชนหนองพันจันทร์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4 ราย ที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ รายละ 2,000 บาท จำนวน 2 ราย รายละ 1,650 บาท จำนวน 1 ราย และรายละ 1,600 บาท จำนวน 1 ราย
        5. ประสานงานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคตะวันตก ให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนของผู้ประสบภัย
        6. ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือภารกิจ พม.ร่วมกับอำเภอบ้านคา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ไลน์ เว็ปไซค์ โดย ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้ไปออกรายการวิทยุ ร่วมกับท่านรองผู้ว่าจังหวัดราชบุรี (นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์) 

 

แก้ไขล่าสุด (พุธ, 06 พฤษภาคม 2015 19:51)

 

ขอแสดงความยินดีกับองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น

       เนื่องด้วยวันที่ 21 ต.ค. ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย กระทรวง พม. ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณให้แก่อาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เป็นประจำทุกปี

        สำหรับวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2557 เทศบาลตำบลเบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น และได้เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณ จากพระเจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

       ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ดาบตำรวจสินชัย สุวรรณฤกษ์ นายกเทศบาลตำบลเบิกไพร และคณะ

DSC06065 DSC06068

 

แก้ไขล่าสุด (พฤหัสบดี, 29 มกราคม 2015 11:03)

 

โครงการ "กุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย"

       กาชาดจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สนง.พมจ.ราชบุรี จัดโครงการ "กุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย" มอบแว่นตากันแดดเพื่อถนอมสายตา จำนวน 1,148 ราย

107821 107822
107824 107841

แก้ไขล่าสุด (พุธ, 21 มกราคม 2015 15:15)

 

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตฯ

        โครงการ "เสริมสร้างทักษะชีวิตเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ" จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกับ สนง.พมจ.ราชบุรี ประธานเปิด โดย น.ส.รัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พมจ.ราชบุรี และมอบเกียรติบัตร ให้โอวาทแก่เด็กและเยาววชนที่เข้าร่วมโครงการ และให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์

173460 173462
173466 173464

แก้ไขล่าสุด (พุธ, 21 มกราคม 2015 15:15)

 

งานวันคนพิการจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2557

        งานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2557 วันที่ 17 ธ.ค.2557 จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดราชบุรี ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี ประธานเปิดงาน โดย นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาขาดจังหวัดราชบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน บริษัท ในจังหวัดราชบุรี มีการมอบรถโยก มอบข้าวสาร จับฉลากของขวัญและกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาออกบู๊ทในงาน และมีนักเรียนโรงเรียนนารีวิทยา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้มาช่วยงานในครั้งนี้ด้วย

1470265_791300634276231_8680505225319131311_n 10551083_717777641645230_8230151775277620073_n
1549458_10203357259591816_8518088737193522921_n 10450797_10203357256991751_5080887257001035077_n
10857748_10203357259991826_592725940572279174_n 10390271_10203357264431937_9237498891776660_n

แก้ไขล่าสุด (พุธ, 21 มกราคม 2015 15:14)

 
More Articles...

 12345banner2banner3banner6banner_63banner5

 

 

banner4dsdwbanner_97 

  

  BannerMoneyOlder

banner_help10jun17opp_1

1._
 
นางสาวรัชนี  ตรัยตรึงศ์โกศล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 
แบบสำรวจความคิดเห็น
การบริการของหน่วยงาน
 
พฤษภาคม 2015
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

แสดงความคิดเห็น
ขณะนี้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์
เรามี 89 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้286
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1942
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2228
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว14303
mod_vvisit_counterเดือนนี้60560
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว81015
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด2501695

Online (20 minutes ago): 32
Your IP: 54.211.136.250
,
Today: พ.ค. 31, 2015