IMG_9431a
 
นางสาวรัชนี  ตรัยตรึงศ์โกศล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จัดซื้อ - จัดจ้าง
Home

logo-rb

โครงการประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง

วันที่ 20 ส.ค.2559 นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำทีมงานเดินทางด้วยขบวนรถไฟสายประชารัฐมาลงที่สถานนีรถไฟ อ.โพธารามจ.ราชบุรี โดย น.ส.รัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ไปให้การต้อนรับ และท่านปลัดกระทรวง พม. ได้พูดคุย ทักทายประชาชนใน อ.โพธาราม อย่างเป็นกันเอง และได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนวัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี เพื่อไปมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 10 ราย ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมอุปกรณ์การกีฬา เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่โรงเรียน และเป็นประธานเปิดการเสวนา"ชุมชนร่วมใจ : ขจัดภัยความรุนแรง" ณ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ต.วัดแก้ว (ศพค.วัดแก้ว) อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. วันที่ 21 ส.ค.2559 นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ "ประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง" ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ร.9 อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี พร้อมกล่าวถึง สถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่ทุกประเทศให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไข กระทรวง พม. ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว โดยได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวง พม. เนื่องจากความรุนแรงในครอบครัวจะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การใช้ความรุนแรงในรูปแบบอื่น ๆ ในสังคม ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมป้องกันและแก้ไข โดยเฉพาะสามภาคส่วนสามพลังในสังคมที่สำคัญ คือ ภาครัฐ สื่อมวลชน และประชาสังคม โดย นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มาให้การต้อนรับ น.ส.รัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีร่วมเสวนาวิชาการ "ประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง" และมีการออกบู๊ทจาก สนง.พมจ.ราชบุรี ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดราชบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี กลุ่มคนพิการจังหวัดราชบุรี ชมรมผู้สูงอายุ สมาคมคนตาบอดจังหวัดราชบุรี (นวดแผนไทย) การฝึกทำขนมสลัดงา สำหรับการเสวนาในวันนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารและกระทรวง พม. องค์กรสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สื่อมวลชน และสื่อท้องถิ่น ส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ประมาณ 500 คน และทาง สนง.พมจ.ราชบุรี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านปลัดกระทรวง พม.เข้ามาเยี่ยมชม สนง. พร้อมให้คำแนะนำแก่ จนท.

14089243_662381300595542_801070169938818150_n 14079698_662382543928751_5843809455964171394_n
14051790_662382263928779_5012691704845932503_n 14063778_662381433928862_5507365907208494873_n
14102572_662381030595569_5084375667363653350_n 14064085_662382457262093_5546082756006248750_n
 

งานมหกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

     งานมหกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จังหวัดราชบุรี วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ของภาคธุรกิจ จังหวัดราชบุรี 
- เวลา 09.00 น. นายวินัย รุ่งฤทธิเดช ประธานกลุ่มฯ กล่าวต้อนรับ นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จังหวัดราชบุรี และการเสวนา 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 
- เวลา 11.00 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อน CSR อย่างยั่งยืนเป็นประธานการลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนางขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมูลนิธิธรรมจารินีวิทยา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และเป็นประธานเปิดสถานที่ทำการ ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยศูนย์ ฯ แห่งนี้ ได้รับความกรุณาจากบริษัท ไทยโคโคนัท ในการทำธุรกิจ ช่วยเหลือสังคม โดยการจ้างคนพิการให้ทำงานที่ศูนย์ฯ

13939334_655881747912164_5410803864778063373_n 13934744_655880407912298_6312947036553731570_n
13932831_655884027911936_7120292704385591455_n 13935109_655882627912076_2185911739037745978_n
13920827_655883307912008_3427378205012450331_n 13938588_655880037912335_9140479056588282356_n

 

 

โครงการพลังเยาวชนไทยเข้มแข็ง ร่วมพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย และจัดฐานกิจกรรมใน "โครงการพลังเยาวชนไทยเข้มแข็ง ร่วมพัฒนาท้องถิ่น" ประจำปี ๒๕๕๙ และการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

373390 373391
373388 373392
 

กิจกรรมปั้นเด็ก ปั้นดิน ชุมชนคนเมืองโอ่ง

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปั้นเด็ก ปั้นดิน ชุมชนคนเมืองโอ่ง ณ เถ้า ฮง ไถ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ร่วมเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความรัก และหวงแหน

13612394_1273310602687987_6332167961832575672_n page

แก้ไขล่าสุด (พุธ, 31 สิงหาคม 2016 14:30)

 

โครงการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

     วันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี มอบหมาย นายราชพันธ์ สกุลณา นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วย นางสาวขวัญเรือน ฉิมทอง จนท.ศูนย์ป้องกันการกระทำความรุนแรงฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บ้านสวนฝน รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนงบประมาณ โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

13619932_617449415085428_2081468599341222150_n 13690640_617449308418772_8970235891980353624_n
13716057_617449528418750_7517773129848791799_n 13731709_617006571796379_7037897407744415188_n
 
More Articles...

 12345banner2banner3banner6banner_63banner5

 

 

banner4dsdwbanner_97 reformvoices

  

  

infor

c496cefc-3d14-49da-afe2-4c40f4a5de08_facee-e1452899587866

กันยายน 2016
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

แสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
การบริการของหน่วยงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6171
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้12274
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้55059
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว82471
mod_vvisit_counterเดือนนี้309916
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว219180
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด4728171

Online (20 minutes ago): 16
Your IP: 54.226.47.198
,
Today: ก.ย. 29, 2016
ขณะนี้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์
เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ข่าวประกาศ