inegol mobilya Maltepe Bayan Escort
พมจ.ราชบุรี ได้รับมอบข้าวสาร จำนวน 300 ถุง จากวัดปริวาสราชสงคราม | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี

พมจ.ราชบุรี ได้รับมอบข้าวสาร จำนวน 300 ถุง จากวัดปริวาสราชสงคราม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 วัดปริวาสราชสงคราม มอบข้าวสาร จำนวน 300 ถุง ให้กับ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และส่งต่อให้ สนง.พมจ.ราชบุรี เพื่อนำไปมอบให้ผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
>>>>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม