inegol mobilya Maltepe Bayan Escort
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี http://www.ratchaburi.m-society.go.th สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี Fri, 07 May 2021 08:53:45 +0000 th hourly 1 งบทดลอง เดือนเมษายน 2564 http://www.ratchaburi.m-society.go.th/?p=2822 Fri, 07 May 2021 08:53:00 +0000 http://www.ratchaburi.m-society.go.th/?p=2822 >>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม  ]]> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2564 http://www.ratchaburi.m-society.go.th/?p=2817 Fri, 23 Apr 2021 03:19:21 +0000 http://www.ratchaburi.m-society.go.th/?p=2817 >>>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม  ]]> สรุปประกาศการจัดซื้อพัสดุ ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 http://www.ratchaburi.m-society.go.th/?p=2814 Thu, 22 Apr 2021 10:01:30 +0000 http://www.ratchaburi.m-society.go.th/?p=2814 >>สรุปประกาศการจัดซื้อพัสดุ ตุลาคม 2563>>>สรุปประกาศกา]]> แผนป้องกันการทุจริต ปี 2564 http://www.ratchaburi.m-society.go.th/?p=2812 Wed, 21 Apr 2021 03:24:42 +0000 http://www.ratchaburi.m-society.go.th/?p=2812 >>>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม  ]]> งบทดลอง เดือนมีนาคม 2564 http://www.ratchaburi.m-society.go.th/?p=2808 Fri, 09 Apr 2021 08:28:19 +0000 http://www.ratchaburi.m-society.go.th/?p=2808 >>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม  ]]> งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 http://www.ratchaburi.m-society.go.th/?p=2787 Tue, 16 Mar 2021 04:00:55 +0000 http://www.ratchaburi.m-society.go.th/?p=2787 >>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม  ]]> การประชุมการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันขอหน่วยงานทีม One Home ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สสว.3 ประจำปีงบประมา พ.ศ.2564 http://www.ratchaburi.m-society.go.th/?p=2769 Wed, 17 Feb 2021 02:27:13 +0000 http://www.ratchaburi.m-society.go.th/?p=2769 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.รบ. ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 http://www.ratchaburi.m-society.go.th/?p=2766 Wed, 17 Feb 2021 02:25:38 +0000 http://www.ratchaburi.m-society.go.th/?p=2766 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนเครือข่ายชมรมคนหูหนวกระดับจังหวัดประจำปี 2564 http://www.ratchaburi.m-society.go.th/?p=2763 Wed, 17 Feb 2021 02:24:01 +0000 http://www.ratchaburi.m-society.go.th/?p=2763 สนง.พมจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีบ้านพักอาศัยถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง http://www.ratchaburi.m-society.go.th/?p=2758 Wed, 17 Feb 2021 02:21:36 +0000 http://www.ratchaburi.m-society.go.th/?p=2758