สิทธิ​พื้นฐานคนพิการ

♿️ คนพิการทุกคนจะได้เบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน หรือ 9,600 บาทต่อปี แต่ถ้าหากมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน
♿️ คนพิการสามารถขอกู้เงินเพื่อไปประกอบอาชีพได้ไม่เกิน 120,000 บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ยและมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
♿️ คนพิการสามารถรับคำแนะนำในการประกอบอาชีพ สามารถเข้าฝึกอาชีพได้ฟรี! ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพของคนพิการ
♿️ คนพิการจะได้สิทธิในการเล่าเรียนฟรี จนถึงเรียนจบปริญญาตรี
♿️ คนพิการสามารถขอล่ามภาษามือได้ หากต้องพบแพทย์, สมัครงาน, ขึ้นศาลฯ, ประชุม, สัมมนา
♿️ คนพิการจะได้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ท.74)
♿️ คนพิการจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย และสามารถขอทนายว่าต่าง แก้ต่างให้คนพิการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
♿️ คนพิการจะได้รับการลดหย่อน ค่าขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า MRT-BTS ขึ้นฟรี, แอร์พอร์ตเรลลิงก์ขึ้นฟรีสายสีน้ำเงิน, การบินไทยลด 50%, รถ ขสมก. และรถร่วมบริการของ ขสมก. ทุกประเภทลด 50%, เรือโดยสารขึ้นฟรี, รถไฟลดค่าโดยสาร 50%
♿️ คนพิการสามารถขอสิทธิปรับที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม เช่น ราวจับห้องน้ำ, ปรับทางเดิน เหมาจ่ายไม่เกินรายละ 40,000 บาท
♿️ นายจ้าง/ผู้ประกอบการ สามารถนำเงินค่าจ้างคนพิการไปลดหย่อนภาษีได้
.
** สิทธิทั้งหมดนี้สำหรับผู้ที่จดทะเบียนบัตรคนพิการเท่านั้น **

ข้อมูล : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม 02 354 3388)
ที่มา https://www.facebook.com/ThaiPBS/photos/a.348532055084/10166334835725085/?type=3


Share: