“สนง.พมจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ภรรยาอดีตนักร้องลูกทุ่ง มีข้อพิพาทเรื่องที่ดิน และประสบปัญหาด้านดำรงชีพเพราะต้องดูแลบุตรชายพิการ”

นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบหมายให้ นายญาณวรรธน์ ภัควัตไวกูณฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี นายบุญญฤทธิ์ ชูนาค 

นักสังคมสงเคราะห์ และ ว่าที่ ร.ต.อภิโชค รอดมณี นิติกร ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหินกองและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เพื่อช่วยเหลือ 

ภรรยาอดีตนักร้องลูกทุ่ง ประสบปัญหาเนื่องจากมีข้อพิพาทเรื่องที่ดิน และปัญหาด้านดำรงชีพเพราะต้องดูแลบุตรชายพิการ ดังนี้

1) ใช้กลไกศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลีคลายข้อพิพาทเรื่องที่ดิน 2) พิจารณาให้ความช่วยเหลือ

เงินสงเคราะห์ครอบครัว 3,000 บาท 3) พิจารณาการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566

4) ให้คำปรึกษาแนะนำและให้กำลังใจผู้สูงอายุ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share: