สนง.พมจ.ราชบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวของจิตรอาสาที่ประสบอุบัติเหตุโดนท่อสูบน้ำดูดจนเสียชีวิต

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวของจิตรอาสาที่ประสบอุบัติเหตุโดนท่อสูบน้ำดูดจนเสียชีวิต ในพื้นพี่ตำบลยางหัก อำปากท่อ จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ดำเนินการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามระเบียบต่อไป
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share: