สนง.พมจ.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมขุดดินยกร่องเตรียมแปลง เพื่อปลูกต้นไม้เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมขุดดินยกร่องเตรียมแปลงเพื่อปลูกต้นไม้เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2564 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน One Home ในจังหวัดราชบุรี นำโดย นางสาวอลิสรา กรุงจิตร ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้พึ่งจังหวัดราชบุรีร่วมกิจกรรม และมีการมอบกล้าพันธ์ต้นผักสวนครัวให้กับหน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปปลูกที่บ้านด้วย
ณ สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share: