สนง.พมจ.ราชบุรี พร้อมทีม one home ร่วมเดินจัดระเบียบรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมเดินจัดระเบียบรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง ร่วมกับทีม one home จังหวัดราชบุรี สภ.วัดเพลง และเทศบาลตำบลวัดเพลง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00น. ณ ตลาดลุงเพิ่ม ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share: