พมจ.ราชบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำเสนอข่าว “เศร้า ต้องเลี้ยงลูกพิการ ยังมาถูกลักผักอีก”

วันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 13.30 น. นางสมพิศ หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเเละเยี่ยมบ้านกรณีนำเสนอข่าว “เศร้า ต้องเลี้ยงลูกพิการ ยังมาถูกลักผักอีก” จากการสอบถามทราบว่า ด้านครอบครัว 2 สามีภรรยา อาศัยอยู่กับบุตรชายที่พิการ 2 คน อายุ 47 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว และอายุ 45 ปี ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ครอบครัวประกอบอาชีพรับซื้อพืชผลทางการเกษตรเพื่อนำไปขายที่ตลาดสด และเพาะปลูกผักไว้เพื่อนำไปขาย จำนวน 4 ไร่ ปัจจุบันไม่สามารถปลูกได้เนื่องจาก ฝนตก น้ำท่วมไร่ รอการระบาย ด้านที่อยู่อาศัย สภาพมั่นคงเเข็งเเรง ด้านสวัสดิการสังคม ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งสามีเเละภรรยา ส่วนบุตรชายทั้ง 2 ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการเเละบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นกันทั้งนี้ ครอบครัวดังกล่าวยังได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท เงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 15,000 บาท เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง พม. 2 รายๆละ 3,000 บาท เเละเงินเยียวยาคนพิการช่วงโควิด-19 จาก พก. 2 รายๆละ 1,000 บาท ทั้งนี้ยังได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวจาก สนง.พมจ.ราชบุรี อย่างต่อเนื่องนับตั้งเเต่ปี 2560-ปัจจุบัน
เนื่องด้วยครอบครัวดังกล่าวเคยได้รับการนำเสนอข่าวเเละได้รับเงินบริจาคมาเป็นจำนวนหนึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงไม่ประสงค์รับการช่วยใดๆ เเผนการช่วยเหลือ ทางพื้นที่จะติดตามเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่องต่อไป

ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share: