ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

>>>อ่านรายละเอียด


Share: