ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)ในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

>>>อ่านรายละเอียด


Share: