สนง.พมจ.ราชบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564
สนง.พมจ.ราชบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2564 ภายใต้การกำหนดประเด็นหลักขององค์การสหประชาชาติ คือ “Leadership and participation of persons with disabilities toward an inclusive accessible and sustainable post-COVID-19 world คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลง เพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน”โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานในพิธี
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share: