นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี พร้อมด้วย ส.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 ร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี พร้อมด้วย
ส.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 ข้าราชการฝ่ายทหาร
ข้าราชการฝ่ายปกครอง ผู้นำและอาสาสมัครในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ให้ความ
ช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย บ้านเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง
ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share: