ข่าวกิจกรรม

สนง.พมจ.ราชบุรี มอบสื่อพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2565 ให้กับ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน จ.ราชบุรี

วันที่ 13 กันยายน 2565 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบสื่อพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใ ...
อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/ ...
อ่านต่อ

สนง.พมจ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว

วันที่ 2 กันยายน 2565 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบหมายให้นางสาวจินตนา ฉุนพ่วง จนท.ศปคม. เข้าร่ว ...
อ่านต่อ

สนง.พมจ.ราชบุรี เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 กันยายน 2565 สนง.พมจ.ราชบุรี ร่วมกับ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจ ...
อ่านต่อ

“การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10/2565”

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายมาโนชน์ ทองเกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานเคหะราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมกา ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial