การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมบ้างสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่) โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 5 ราย โดยยกเว้นการทดลองเลี้ยงดู จำนวน 4 ราย และกรณีทดลองเลี้ยงดู จำนวน 1 ราย
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share: