สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี

CSR
banner_12_08_655
Untitled-100
messageImage_16376578273111
messageImage_16376578773111
messageImage_16376577384811
messageImage_16376578121191
messageImage_16376578393111
messageImage_16376579944951
messageImage_16376580098921
slide2
slide1
slide3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

 สื่อ ผลงาน 2 ปี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คนไทยได้อะไรบ้าง

“สนง.พมจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ภรรยาอดีตนักร้องลูกทุ่ง มีข้อพิพาทเรื่องที่ดิน และประสบปัญหาด้านดำรงชีพเพราะต้องดูแลบุตรชายพิการ”

ข่าว เด่น

“สนง.พมจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ภรรยาอดีตนักร้องลูกทุ่ง มีข้อพิพาทเรื่องที่ดิน และประสบปัญหาด้านดำรงชีพเพราะต้องดูแลบุตรชายพิการ”

นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบหมายให้ นายญาณวรรธน์ ภัควัตไวกูณฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี นายบุญญฤทธิ์ ชูนาค 

นักสังคมสงเคราะห์ และ ว่าที่ ร.ต.อภิโชค รอดมณี นิติกร ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหินกองและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เพื่อช่วยเหลือ 

ภรรยาอดีตนักร้องลูกทุ่ง ประสบปัญหาเนื่องจากมีข้อพิพาทเรื่องที่ดิน และปัญหาด้านดำรงชีพเพราะต้องดูแลบุตรชายพิการ ดังนี้

1) ใช้กลไกศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลีคลายข้อพิพาทเรื่องที่ดิน 2) พิจารณาให้ความช่วยเหลือ

เงินสงเคราะห์ครอบครัว 3,000 บาท 3) พิจารณาการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566

4) ให้คำปรึกษาแนะนำและให้กำลังใจผู้สูงอายุ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>

อ่านต่อ

Infographic สนง.พมจ.รบ & พม.ช่วยเหลือแล้ว

กิจกรรม & อพม.ราชบุรี

ห้องสมุดชีวิต (Life Library)

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

908272
Total Visitors
214
Visitors Today
41
Live visitors
908272
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี 
ต.หน้าเมือง จ.ราชบุรี 70000

 

เบอร์โทรศัพท์. 032-337-620 

Fax. 032-321-981

อีเมล์ ratchaburi@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial